ראשי

כלל יסוד במשפט הבינלאומי הוא כי פסק דין שניתן במדינה זרה אינו מוכר, כשלעצמו, במדינה אחרת שבה מבקשים לאוכפו או להכיר בו. הספר סוקר את הדין הקיים – בחוק ובפסיקת בתי המשפט בערכאות השונות –  והוא כולל התייחסות מאירת עיניים למשפט המשווה. נוסף לדיון מפורט ושיטתי בסעיפיו של חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי”ח-1958, מציע הספר גם פתרונות בסוגיות משפטיות מיוחדות, כמו הדרכים השונות לבקש אכיפה של פסק חוץ או הכרה בו, סמכויות השיפוט בנושא, חלוקת נטל הראיה בין בעלי הדין לעניין אכיפת פסק חוץ, מרוץ ההתיישנות, אכיפת פסקי חוץ נגד ריבון זר, אכיפת פסקי חוץ מכוח אמנות בינלאומיות, אכיפת פסקי בוררות זרים, ועוד. פרק מיוחד מוקדש לאכיפתם של פסקי חוץ של הרשות הפלסטינית. חרף המורכבות של השאלות הנדונות בספר הן זוכות למענה מדויק ונוח להבנה.

השופט אליעזר ריבלין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון כתב הקדמה, ובה ציין בין היתר:

“ספרו של עו”ד חגי כרמון מתמודד עם מגוון השאלות המתעוררות אגב הכרה בפסקי חוץ ואגב אכיפתם, הכרזתם כפסקים אכיפים. החיבור מאופיין ביסודיות ובשיטתיות, שבהן נדונות השאלות האלה. עו”ד כרמון הוא מומחה מאין כמוהו בשיטות המשפט הבינלאומי. הוא בעל השכלה משפטית רחבה וניסיון עשיר בהיבטים המשפטיים והמעשיים של המשפט הבינלאומי – הפרטי והפומבי. המחבר משמש כיועץ משפטי של גופים מסחריים ושל גורמי ממשל בינלאומיים; בין היתר, הוא משמש כיועץ משפטי חיצוני של ממשלת ארצות-הברית.

כפי שמעיד עליו החיבור הזה, עו”ד כרמון הוא גם בעל כישרון דידקטי מן המעלה הראשונה והוא משתף את הקורא בידע שצבר בדרכים המתאימות לכל קורא.

הספר משלב יחד ניתוח עיוני ובהיר של סוגיות האכיפה ושל ההכרה בפסק חוץ, עם הדרכה מעשית. הוא משמש, לפיכך, מדריך יעיל לכל מי שנדרש לשאלות הנבחנות בספר, במסגרת של פעילות מסחרית בינלאומית או לצורך פתרון סכסוכים משפטיים חוצי גבולות. הספר מעדכן את הדין הקיים – בחוק ובפסיקת בתי המשפט בערכאות השונות והוא כולל התייחסות מאירת עיניים למשפט המשווה. לבד מן הניתוח המלא והשיטתי של השאלות שמעורר חוק אכיפת פסקי חוץ, מציע הספר גם פתרונות בסוגיות משפטיות מיוחדות כמו אכיפת פסקי חוץ נגד ריבון זר, אכיפת פסקי חוץ מכוח אמנות בינלאומיות או האכיפה של פסקי חוץ מול הרשות הפלסטינית. חרף המורכבות של השאלות הנדונות בספר הן זוכות למענה מדויק ונוח להבנה.

אין ספק כי הספר יעמוד לשימוש שוטף של אלה המבקשים להכיר את הדין הנחקר בו. יש בו משום מענה ראוי לצורך הקיים במורה דרך נאמן לכל המבקשים לעשות שימוש נכון בהוראות החוק ובפסיקה המפרשת אותן.”

בספר 381 עמודים והוא מלווה בנספחים רלוונטיים ובמפתחות מפורטים לנוחות העיון.

מאז הוצאתו לאור צוטט כבר הספר בפסקי דינם למעלה מ 31 פעמים ע”י בתי משפט בישראל לרבות ע”י ביהמ”ש העליון .

בית ההוצאה לאור  Springer רכש את הזכויות לתרגום לאנגלית של הספר והוא יצא לאור בכריכה קשה ובמהדורה אלקטרונית. style=”color:blue;”>לרכישת הספר בעברית במחיר מבצע

לרכישת הספר באנגלית לחץ כאן

© Foreign Judgments in Israel: Recognition and Enforcement